Hima tuotteilla on Avainlippu ja Design from Finland-merkki! Tuotteet eivät aiheuta sisäilmapäästöjä (M1) ja puumateriaalit ovat peräisin suomalaisista kestävästi hoidetuista FSC sekä SCS sertifioiduista metsistä.

Suomalaisen Työn Liiton Design from Finland -merkki voidaan myöntää tuotteelle, tuoteryhmälle tai palvelulle, joka edustaa vahvasti suomalaista muotoiluosaamista. Merkki kertoo, että yritys on investoinut ammattimaiseen muotoiluun ja saavuttanut liiketoiminnallista hyötyä muotoilun avulla. Design from Finland -merkkiä kantavat tuotteet ja palvelut on muotoiltu Suomessa ammattimaisesti, vastuullisesti ja käyttäjälähtöisesti. Merkin saaneet yritykset viestivät avoimesti tuotantoketjunsa rakenteesta ja valmistusmaasta. www.designfromfinland.com

 – Hima Furniture on hyvä esimerkki siitä, miten investointi muotoiluun on tuonut sille liiketoiminnallisia hyötyjä ja kilpailuetua. Olemme iloisia siitä, että merkinhaltijoiden määrä kasvaa ja yhä useammilta toimialoilta löytyy yrityksiä, jotka ovat hyödyntäneet muotoilua liiketoimintansa tukena sekä kertovat avoimesti tuotteidensa tai palvelunsa pääasiallisen valmistusmaan, kertoo markkinointipäällikkö Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.

Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkki voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu Suomessa. Kaikki Hima tuotteet ovat Avainlippu -tuotteita, poislukien Virossa valmistettavat kierrätyshuovasta tehdyt Lifter kantokassit. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus tuotteen omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen kohdistuvat kustannukset. 

 – Olemme äärimmäisen ylpeitä, että kaikki Hima Furniture huonekalut tehdään Suomessa, suomalaisesta puusta. Tuotteet valmistetaan ekologisesti sekä kestävän kehityksen mukaisesti ja haluammekin olla suunnannäyttäjä kohti vihreämpää ja hyvinvoivaa maailmaa tulevaisuuden sukupolville, kertoo Top-Cousins Oy:n toimitusjohtaja Robert Skurnik.

Avainlippu-merkki tunnetaan Suomessa erittäin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti ja noin puolet suomalaisista yhdistää Avainlippu-merkkiin vastuullisuuden.

Visio, mission ja arvot

Visiomme on ylläpitää ja parantaa yksilön sekä yhteiskunnan terveyttä ja toimia edelläkävijänä hyvinvointiratkaisujen tarjoajana monimuotoisiin käyttöympäristöihin. Haluamme olla suunnannäyttäjä kohti terveellisempää maailmaa tulevaisuuden sukupolville.

Missiomme on tuoda ergonomiset ja käytännölliset hyvinvointiratkaisut kaikkien ulottuville käyttöympäristöstä riippumatta sekä varmistaa tuotannon vastuullisuus ja tuotteiden turvallisuus.

Arvomme

Keskustelemme, Kehitämme, Huolehdimme

Ihmiset - Keskustelemme yhteistyössä asiakkaiden ja työterveysammattilaisten kanssa, jotta pystymme tuottamaan hyvinvointia yksilölle, yhteisöille ja yhteiskunnalle

Tuotteet - Kehitämme innovatiivisia hyvinvointiratkaisuja, laadusta, käytännöllisyydestä ja turvallisuudesta tinkimättä

Hyvinvointi - Huolehdimme:

  • Sinusta: Hyvinvointiasi ylläpitäviä ja parantavia tuotteita

  • Yhteiskunnasta: Hyvinvoivat yksilöt rakentavat hyvinvoivan yhteiskunnan

  • Ympäristöstä: Vastuullinen tuotanto ja kasvava valikoima Suomessa tai lähellä tuotettuja tuotteita